Támogatott projektek

Projekt címe Közösségépítés Majson
Projektazonosító NCTA-2014-8183-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület
Levelezési cím 7783 Majs, Kossuth Lajos utca 198.
Telefon 0669/380-101; 0630/5556764
Email polyakriszti@gmail.com
Honlap http://www.majs.hu
Projektfelelős Pólya Krisztina
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. július 31.
Támogatás összege 18,030 €

Majson a 30 év alatti korosztály társadalmi szerepvállalása gyenge, míg a civil szervezetek vezetőinek életkora gyakran 50 év felett van. Az elöregedő civil vezetők mellől hiányoznak az aktív korú fiatalok, akik jövőt tudnának vinni az egyesületi életbe. Az egyesület ezért a fiatalok bevonásával dolgozta ki pályázatát és döntött úgy, hogy egy raktárépületből közösségi teret hoz létre, közösségi munkára alapozva felújít egy tűzfalat, közösségi pontokat alakít ki és programokat dolgoz ki a fiatal korosztály számára. A projekt hosszú távú célja volt, hogy a településkép színesedjen, az egyesületek működjenek, egyesületi tagságok szülessenek, új baráti társaságok alakuljanak ki, és létrejöjjön egy összetartó közösség. A projekt a kitűzött célok mentén valósult meg, két közösségi tér is létrejött, egy játszótér és egy konditerem. A projekt során indított programok a célcsoport igényeinek megfelelően lettek szervezve, a projekt indulásánál rendszeresen tájékoztatták a lakosságot az induló programokról. A játszótér kialakításához szükséges volt földmunkák elvégzésére, amelybe önkéntesek és egyesületi tagok kapcsolódtak be. A földmunkák elvégzése után a játszóteret berendezték, elhelyezték a különböző játékokat, növényeket is ültettek. A fitnesztermet is kialakították, berendezték, a helyiséget felújították. Thai boksz és zumba edzéseket tartottak hétfőnként és szerdánként, ahol főként majsiak, de a környékbeliek is részt vettek. A program lezárása után a tevékenységet saját pénzből finanszírozzák tovább. A projekt tevékenységeit, a játszótér épüléséről és a programokról folyamatosan tájékoztatták a lakosságot és a környező településen élőket. Általános iskolások papírrajzokat terveztek és készítettek el, Majs jelenét és jövőjét kívánták falfestmény formájában közösen megjeleníteni. A falat eszerint a témák szerint festették le, és a diákok elégedettek voltak a falfestmények elkészültét követően, mivel azok hűen tükrözik a bennük kialakult elképzeléseiket lakóhelyük jelenével és jövőjével kapcsolatban. Az elkészült konditermet ünnepélyes keretek között, egy szervezett program keretében adták át a lakosságnak használatra. A projekt hozzájárult az általa célzott fő probléma megoldásához, miszerint a helyi lakosság fiatal tagjai elvándorolnak, nem elég aktívak a falu életének alakításában. A projekt során a településen élő 20-as és 30-as éveiben járó fiatalok elkezdtek bekapcsolódni a projekt tevékenységeibe és ezzel együtt a település életébe. Az elindított tai box edzések pedig további önszerveződő csoportokat hoztak létre. Az edzések annyira megtetszettek az azon részt vevő hölgyeknek, hogy az edzővel megbeszélték, hogy tart nekik további alkalmakat, azonban ezt már nem a projekt keretében, hanem saját maguknak finanszírozzák. Önkéntes alapon tartják fenn a játszóteret (oda ültetett virágok locsolása, eszközök karban tartása... ezeket a lakosok látják el) és folyamatosan használatban van, a konditermet minden nap 2 óra hosszában nyitva tartják, amihez felügyeletet önkéntesen biztosítanak. A játszótér felállításával és az ingyenes edzésekkel új közösségi terek lettek biztosítva számukra, ahol újraszerveződhettek a baráti társaságok, a projekt által beindult az önszerveződés a fiatalok között, a szervezet képes volt önkénteseket toborozni, növelte az együttműködőkkel kialakított kapcsolatainak számát, ezáltal pedig a projekt fenntarthatóságának lehetőségét.

 

Vissza a projektekhez