Támogatott projektek

Projekt címe "A zsidóság története a mi falunkban"
Projektazonosító NCTA-2014-8190-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Centropa Alapítvány
Levelezési cím 1075 Budapest, Károly körút 25
Telefon +36209738338
Email kenesei@centropa.org
Honlap http://www.centropa.hu
Projektfelelős Kenesei Marcell
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. május 31.
Támogatás összege 12,734 €

A szervezet célja elsősorban az volt, hogy motiválja a diákokat és tanárokat a zsidóság történetének megismerésére, feldolgozására. Támogatott projektjük során szemináriumot tartottak pedagógusoknak, akiknek segítségével videókészítő-versenyt hirdettek, melyben a diákok saját városuk, településük vagy kerületük zsidóságának történetét dolgozhatták fel. Ezzel népszerűsítették az élmény alapú tanulási folyamatot az iskolában, amelynek során a diákok használhatják saját ötleteiket, kreativitásukat. A meghirdetett videó verseny során a diákok útmutató segédanyagot is kaptak a videókészítéssel és a forgatókönyv írással kapcsolatos hasznos tudnivalókról, valamint videós szakember is adott tanácsot a felkészülésre. A versenyre végül 14 db videó érkezett, összesen 8 különböző városból és településről. A pályamunkákat valamint a részt vevő diákokat egy díjátadó ünnepségen díjazták.

A részt vevő pedagógusok ismereteit, pedagógiai eszköztárát oktatási anyagokkal, interaktív weboldalak és eltérő módszertanok használatával bővítették. Kiscsoportokban dolgoztak, óraterveket készítettek a későbbiekben bemutatásra kerülő oktatási filmről, közösen ötleteltek a XX. századi magyar zsidó történelmet megismertető oktatási projektek létrehozásáról és megszervezéséről.

A projekt jelentős mértékben hozzájárult az általa célzott fő probléma megoldásához, hiszen a diákok szemléletét formálni tudták, érdeklődésüket felkeltették és motiválták őket arra, hogy aktív módon tanuljanak. A fiatalok a videók készítése során új ismeretekre tettek szert, új perspektívát kaptak arról, hogyan tanulhatnak más, alternatív eszközökkel a holokausztról.

A projekt hatására a részt vevő diákok a holokauszttal kapcsolatban hitelesebb történelmi képet kaptak, a projekt során a munka hozzájárult ahhoz, hogy a diákok kutatómunkát végezzenek, és ne csak hallott információkra alapozzanak. A zsidóság tanulmányozása és a munka során feltárt tények formálták a diákok kisebbségek iránti szemléletét, ezáltal a projekt hozzájárult a demokratikus társadalomfejlődés szempontjából fontos elemekhez (mint pl. a közöny elleni küzdelem). A megkülönböztetések, gyűlöletbeszédek megnyilvánulási formái a diákok számára a projekt következtében jobban felismerhetővé váltak, így arra is nagyobb esélyt kaptak, hogy adott helyzetben kiálljanak hátrányos helyzetű embertársaik vagy -csoportok mellett.

 

Vissza a projektekhez