Támogatott projektek

Projekt címe Do It Yourself! A demokratikus kultúra új keretei
Projektazonosító NCTA-2014-8193-A
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Független Képzőművészeti Műhelyek Ligája Alapítvány
Levelezési cím 1122 Budapest, 1122 Budapest, Hajnóczy u.13.
Telefon Bencsik Barnabás, elnök: 0036302745963; Erőss Nikolett, szakmai koordinátor: 0036302686845
Email nikolett.eross@gmail.com, bbencsik@gmail.com
Honlap http://-
Projektfelelős Erőss Nikolett, Bencsik Barnabás
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.
Támogatás összege 64,706 €

Az OFF-Biennále Budapest a kulturális szektor centralizációja és a forrásmegvonások következtében demoralizálódott kortárs művészeti közegben új modellt kívánt bemutatni, mely az állami forrásokkal való szakításon túl új finanszírozási formák, szakmai és társadalmi együttműködések kialakítására, a demokratikus önszerveződés közvetlen gyakorlattá tételére épít.
A projekt célja volt, hogy a szélesebb közönségnek megmutassa a kortárs művészetben rejlő kritikai potenciált, aktivizálja a kortárs képzőművészet szereplőit, erősítse önszerveződési készségeiket, segítse a kortárs magyar művészet nemzetközi beágyazódását, részvételét a civil társadalomban. Mindez a kulturális szektoron túl is példaértékkel bír.
A tervezettnél jóval több, mintegy 160 budapesti, vidéki és külföldi programjával és a több mint száz önkéntes segítségével az OFF új közönséget tudott elérni, és jelentős, a kortárs művészetben korábban nem tapasztalt összefogást és médiafigyelmet generálni. A projekt bebizonyította, hogy egy közös cél érdekében, együttműködések mentén dolgozva a kulturális szektor is képes társadalmi szinten is látható és értelmezhető eredményeket felmutatni.
A kulturális eseménysorozat mellett a projekt nagy hangsúlyt fektetett az önszerveződések szempontjából példaértékű kezdeményezések, módszerek megismerésére és bemutatására (workshopok, előadások és nemzetközi szimpózium), a művészetpedagógiai programokra, új gazdasági modellek, és forrás- és kapacitásmegosztó stratégiák kidolgozására.

Az OFF honlapja:
http://offbiennale.hu/hu/

 

Vissza a projektekhez