Támogatott projektek

Projekt címe Közösségi rádió Miskolcon
Projektazonosító NCTA-2014-8201-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Szépmesterségek Alapítvány
Levelezési cím 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
Telefon +36309785908
Email sali.miskolc@gmail.com
Projektfelelős Sélley Andrea
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 67,651 €

A cél Miskolcon egy olyan közösségi rádió kialakítása volt, amely támogatja a fiatalok önmegvalósítását, biztosítja a társadalmi érzékenyítés lehetőségét, illetve a miskolciság pozitívumairól való közös gondolkodás tere, amely a konkrét helyi ügyekben, konkrét vélemény-nyilvánítási fórumként tud funkcionálni a helyi civilek és fiatalok számára - felhívni a figyelmet a fontos önkormányzati ügyekre, vitát folytatni azokról, lehetőséget adva különböző álláspontok megjelenítésére, egyben a döntéshozók figyelmét is felhívni olyan problémákra, amelyek döntést, segítséget igényelnek.

A projekt során a bevont szervezetek képviselői, akik a mentorok, adásszerkesztők és együttműködő partnerek voltak, 40 alkalommal vettek részt stábfejlesztő és adástervező műhelyen. Olyan témákat beszéltek át, amelyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a rádiót elindítsák és műsorral töltsék fel (tevékenységek ütemezése, fiatalok bevonása, rádióműködtetés alapkérdései, műsorstruktúra, -profil, -ötleteket, névválasztás, logópályázat, honlap felépítése, adástervező műhelyek, mentorálás). A kezdeményező civil szervezetek 150 fiatalt vontak be a projektbe, akik az adástervező és ifjúsági műhelyeken csatlakoztak a megvalósításba. A projekt megvalósítói törekedtek arra is, hogy a rádió fenntartható legyen, ezért fundraising műhelyeket tartottak (22 alkalommal), ahol kialakították a működés feltételeit. A bevont fiatalok, mentorok és szerkesztők képzéseken vettek részt, annak érdekében, hogy szakmai információkat és tapasztalatokat szerezzenek (rádiós szakmai kompetenciafejlesztő műhely, kommunikációs szakmai műhely, mentorműhely, aktív állampolgárság műhely). A projekt megvalósítói közösségi rendezvényeken, kitelepüléseken, flash-mobokon és utcai akciókon is részt vettek. A kitelepülések olyan forgalmas helyeken voltak, amelyeket a fiatalok kedvelnek, a programokról valamilyen formában tudósítottak (interjú, hangjáték, élő közvetítés). Összesen 32 alkalommal jelentek meg valamilyen eseményen. A műsortémák kiválasztásánál fontos volt, hogy a fiatalok egyéb ügyek iránti elköteleződése is támogatást kapjon, ezért azok ajánlását, a rádiós anyagok elkészítését a projektben résztvevő civil szervezetek és a bevont fiatalok közösen végezték. A rádió, a projekt előrehaladtával egyre több napon tudott megszólalni és sikeresen elérték azt, hogy heti 4 napon olyan témák kerüljenek feldolgozásra, amelyek iránt a fiatalok is érdeklődtek.

A projekt megvalósítói a rádió megvalósításával sikeresen aktivizálták a miskolci fiatalokat és bemutatásra kerültek a számukra fontos ügyek. A projekt támogatta a fiatalok önmegvalósítását, illetve a társadalmi érzékenyítés lehetőségét is megteremtették. A fiatalok megtanultak véleményt formálni, és önállóan hangot adni a lokális kérdésekben. A fiatalok bekapcsolódhattak a rádió működésébe, megfigyelhették az adásszerkesztés menetét, és műsorokat is készíthettek. Továbbá a projekt a közösségi alapon működtetett rádiózáson keresztül adott teret a helyi civilek együttműködéseinek.

 

Vissza a projektekhez