Támogatott projektek

Projekt címe Közösségi Alkotókert Újlipótvárosban
Projektazonosító NCTA-2014-8220-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület
Levelezési cím 1133 Budapest, Kárpát utca 58.
Telefon +3620/3147671
Email p.eva@tutajprojekt.hu
Honlap http://www.tancter.hu
Projektfelelős Porpáczy Éva
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.
Támogatás összege 15,364 €

A projekt alapját az újlipótvárosi civil közösség megélénkülő aktvitása szolgáltatta. Alapvető cél volt, hogy katalizátorként egy olyan közösség-centrikus együttműködési modellt fejlesszenek ki, melyben a helyi közösség aktív szerepet tud vállalni a fenntartható társadalmi és természeti környezet kialakításában és működtetésében. Egy közösségi központ, illetve közösségi kert kialakítását tervezték Újlipótváros északi, újabb beépítésű területén, a Pannónia-Tutaj-Hegedűs Gyula-Bessenyei utcák által határolt területen. A projekt során el tudták érni a megcélzott célcsoportokat, azonban nem tudtak hatást gyakorolni a döntéshozókra olyan értelemben, hogy megkapják a közösségi háznak szánt ingatlant. A lakosságot viszont sikerült aktivizálniuk. A szülőkből kialakult egy aktív mag, akik segítettek a tevékenységek megvalósításában.
A projekt során képzések valósultak meg érdekérvényesítés, kommunikáció és önismeret témákban. A csoportfoglalkozások hatására a csoporttagok elkezdték irányítani saját életüket. Megvalósítottak egy rendezvényt a közösség aktivizálására, a civil közösségek bemutatkozására és a kreatív alkotás lehetőségének megteremtésére. A rendezvényen különböző foglalkoztató és szemléletformáló programokat kínáltak. A programok alapja, hogy részben a kertészet által biztosított növényekből, részben a helyi lakosok által hozott „cserenövényekből” lehetett ültetni, balkonládákat készíteni, mindezt szaktanácsadással segítve. Készítettek egy felmérést a lakosság körében arról, hogy egyetértenek-e újlipótvárosi kezdeményezésükkel, miszerint a Pannónia és Tutaj utcák kereszteződésénél álló kiürített óvoda és a 100 éves fürdőház területén ideiglenes hasznosítás keretében civil programokat tartsanak. A kezdeményezést a válaszadók 98,3%-a támogatta. Jövőműhelyeket valósítottak meg, ahol a résztvevők megfogalmazhatták javaslataikat. Potenciális non-profit és profitorientált üzemeltetők számára workshopot tartottak. Flash mobokat mint közösségi utcai rendezvényeket tartottak, melyek nem a program, hanem elsősorban a látványos formában megfogalmazott üzenet révén hívták fel a figyelmet a projektre és a problémára. Anyaggyűjtéssel, adatbekérésekkel, véleményezéssel és személyes találkozókkal érdekérvényesítési munka is zajlott, amely révén el kívánták érni, hogy az önkormányzat együttműködő félnek tekintse a civil közösséget. A Fák Napja alkalmából és egy későbbi időpontban is szerveztek közösségi kertészkedés programot.
A szervezet egy elég intenzív érdekérvényesítésbe kezdett a projekt kapcsán, illetve megpróbálta a döntéshozókkal az együttműködés azon formáját kialakítani, amely segítségével a mostani döntéshozói mechanizmus átalakítható olyanná, amely során a döntésekben jobban megnyilvánulna a lakosság érdeke, akarata. A megvalósított programokkal a közösség egyre több tagját tudták közelebb hozni a természethez, amelyben élnek, a közösség női tagjai közül olyanoknak sikerült segítséget nyújtani, akiknek életvezetési problémái vannak, akik így segítséget kaptak saját élethelyzetük jobbá tételéhez.
A projekt honlapja elérhető: http://www.tutajprojekt.hu/

 

Vissza a projektekhez