Támogatott projektek

Projekt címe Szociális farmok létrehozása Magyarországon
Projektazonosító NCTA-2014-8221-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány
Levelezési cím 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12.
Telefon 003646357637
Email majorsag@barathegy.com
Honlap http://www.szimbiozis.net
Projektfelelős Támbáné Bohus Viktória
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 55,996 €

A 21 hónapos projekt rövid távú célja volt a Szociális Farm Szövetség létrehozása és sikeres működtetése révén olyan a szociális gazdaság területén fenntartható vidéki civil kezdeményezések támogatása, melyek reális alternatívát jelenthetnek a nélkülözéssel szemben a mélyszegénységben és kilátástalanságban élő hátrányos helyzetű csoportok számára. A projekt hosszú távú célját a hazai szociális farmok szociális gazdaságban történő státusának kialakítása, valamint a vidékfejlesztési és szociális források összekapcsolásának lehetővé tételével egy hatékonyabb gazdálkodási forma működtetése és elterjesztése alkotta.
A projekt megvalósításának kezdő lépéseként egy együttműködési hálózatot hoztak létre, workshopokkal. Az együttműködés tartalmát magánszemélyek és szervezetek esetében is a véleményezés, információcsere, rendezvényeken való ingyenes részvétel és közös levelezőlista képezte. A projekt keretében egy szakértői munkacsoport állt fel 10 fővel, tagjai közt olyan ágazati szakértőkkel, akik jártasak nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásában, ismerik a hazai jogszabályi környezetet, részt vettek már szakmai és lobbianyagok kidolgozásában. Szakmai anyagaik a http://szocialisfarm.hu/hirek/tanulmany oldalon érhető el. A projekt keretében megvalósuló nyilvánosságot szolgáló tevékenységek részeként elkészült és működik a weblap (szocialisfarm.hu) ezen kívül más nyilvános és interaktív kommunikációs felületeket (pl. hírlevél) is létrehoztak. A projekt megvalósításában résztvevő szakértői munkacsoport közreműködése révén, a szociális farmokat érintő jogszabályi keretek megteremtése érdekében kidolgozásra kerül egy 23 oldal terjedelmű törvénymódosító lobbi anyag, illetve ez alapján egy 6 oldalas összefoglaló is, amelynek címe: Szakmapolitikai áttekintő javaslat. Ezen kívül továbbra is a szakértői munkacsoport közreműködése révén egy 300 oldalas kiadvány is elkészült. Ez tartalmazza a már meglévő nemzetközi jó gyakorlatokat és a hazai kezdeményezéseket. Szociális Farmszövetség megalapítására 2016. április közepén, Budapesten, 51 fő részvételével lebonyolított Magyar Szociális Farm Szövetség megalakulása elnevezésű országos szakmai rendezvény keretében került sor. Bejegyzése két héttel később a Miskolci Törvényszéken történt meg. Mindezek előtt egy digitális rajz-pályázatot hirdettek a logótervezéshez. Az elkészült 12 db logótervet „szavazásra” bocsájtották a szakértők és partnereik között, majd ezek alapján döntöttek a nyertes logó kiválasztásáról. A Szociális Farmszövetség hálózat munkavégzése www.szocialisfarm.hu oldalon történik, de ezen kívül levelező lista is működött, sőt működik a projekt lezárása után is. A projektindító rendezvényen (REHAB Expo és Állásbörze égisze alatt) 20 fő vett részt. A projekt keretében Miskolcon a Baráthegyi Majorságban megtartott regionális workshopon szintén 20 fő vett részt, illetve kapott információkat a szociális farmok hazai és nemzetközi rendszeréről, a majorságról, mint működő farm hátteréről, tevékenységeiről, a foglalkoztatási rendszerről. A projekt utolsó időszakában valósult meg az országjáró „Roadshow”, melynek keretében minden régióban tartottak szociális farmok témában előadásokat, illetve konzultációs lehetőséget biztosítottak az érdeklődők számára. Ezek során nagyságrendben 200 fő/szervezet ismerte meg a Szociális Farmok koncepcióját. A projekt keretében 2 tanulmányút valósult meg, illetve ezek keretében 4-4 fő szakember számára nyílt lehetőség arra, hogy Norvégiában és az Egyesült Királyságban szerezzenek szociális farmok témakörében új ismereteket, tapasztalatokat.
A projekt megvalósításának eredményeként sor került a szociális farm tananyag kidolgozására, illetve a képzés akkreditációjára. Két ötnapos intenzív képzés is megvalósult, 2x15 fő részvételével Miskolc, Baráthegy településeken. A képzés fő témái voltak: a szociális farmok beindítása, fenntartása, lehetséges piacképes termékek előállítása. A képzés idején az ismeretek, tapasztalatok átadása mellett hangsúlyos elemmé vált az, hogy a résztvevők körében kialakuljon egy önsegítő közösségi háló, amelynek tagjai - a szervezetek - egymást támogatják terveik megvalósításában. A hiányzó jogszabályi keretek kialakításának érdekében lobby csoport is alakult, működött.

 

Vissza a projektekhez