Támogatott projektek

Projekt címe Tisztelet-Élet a virtuális világban
Projektazonosító NCTA-2014-8254-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Cseresznyevirág Egri Mentálhigiénés Egyesület
Levelezési cím 3300 Eger, 3300 Eger, Arany J. u. 20/A., Dr.Antal Márta 3300 Eger, Maklári u. 126/A.
Telefon 0636788544; 06205227605; 06307359545
Email drantalmarta@chello.hu
Honlap http://mentalcsoport.hu
Projektfelelős dr. Antal Márta
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. augusztus 31.
Támogatás összege 14,693 €

Az internet hatással van a fiatalok elidegenedésére, kommunikációjának változására, a tiszteletlenség „divattá válására”, a cyberbullying, a rasszizmus elterjedésére. A középiskolások körében emelkedő gyűlöletbeszéd ellen jelenleg egyetlen iskolai program sem bizonyul hatásosnak.
A projekt célja volt a zaklatás, kirekesztettség, gyűlöletbeszéd formáinak megismertetése, és az ezzel szembeni fellépés iránti elköteleződés kialakítása a projektben résztvevő négy egri középiskolában, egy fiatal, főiskolai hallgatókból álló kortárscsoport segítségével. Emellett a projekt célul tűzte ki a résztvevő fiatalok körében az internet és játékfüggőség korai jeleinek észlelését és a betegség kialakulásának megelőzését.
Az egri főiskola hallgatói alap- valamint továbbképzésen vettek részt. A képzés keretében tematikus ismeretekre tehettek szert, amelyeket interaktív módszerrel dolgoztak fel. A képzésben tanárok, pszichoterapeuta és tanácsadó segédkeztek.
A főiskolások által vezetett foglalkozások során minden csoport egy kérdőívet töltött ki. A projektben résztvevő iskolákban tehetséggondozó táborban való részvételt hirdettek meg. A táborban a fiatalok szakmai programokon vettek részt, beszélgettek az előítéletről és a gyűlöletbeszédről. A tábor során a fiataloknak filmklubot szerveztek, amelyen az alábbi témákról volt szó: egyéni felelősségvállalás, tehetséggel való élni tudás, közösségért való felelősség. A fiatalok műhelyfoglalkozásokon is részt vehettek, workshopot tartottak, plakátokból kiállítást szerveztek. Mentálhigiénés klubot szerveztek a főiskolások részére, melyek csoportfoglalkozás keretein belül zajlottak, és körkérdések, empátia-játékok, szituációs játékok, szabad beszélgetések és rövid szakmai prezentáció színesítette őket.
A projekt eredményeképp a középiskolás diákok átfogó információkat szereztek a zaklatásról, kirekesztettségről és a gyűlöletbeszéd formáiról, illetve több fiatal egyénileg is felkereste a szervezetet, mivel felismerték a saját függőségüket (pl. internet- vagy videojáték-függőség) és segítséget kértek a szervezettől. A középiskolákban megindult a problémával való foglalkozás, a mobbing áldozatai közül többen segítséget kaptak. Az osztályokban témává vált az online világ veszélye, és a fiatalok nyíltabban tudnak erről beszélni. A projekt során osztályközösségekkel dolgoztak, így mindenki számára elérhetővé váltak a foglalkozások.

 

Vissza a projektekhez