Támogatott projektek

Projekt címe Első az ember! Fogyatékossággal élők önérvényesítő programja.
Projektazonosító NCTA-2014-8270-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány
Levelezési cím 7634 Pécs, Kovács B. u. 10
Telefon +3672-251-125
Email schmidt.anita@specialpecsalapitvany.hu
Honlap http://www.specialpecsalapitvany.hu
Projektfelelős Schmidt Anita
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. december 31.
Támogatás összege 19,628 €

A fogyatékossággal élők társadalmi befogadása hazánkban alacsony színvonalú. A sajtóban gyakran hallunk diszkriminatív eseményekről. Társadalmi probléma, hogy a fogyatékossággal élők, nincsenek megfelelő színvonalon bevonva az őket érintő ügyekbe, pedig - például a társadalmi szemléletformálásban, vagy például az akadálymentesítésben kompetens, egyedüli hiteles résztvevők lehetnének, és első számú érdekeltek a pozitív változásban. Kiemelkedő társadalmi probléma, a fogyatékossággal élők alacsony foglalkoztatási színvonala. A vidéki falvakba nehezebben jutnak el azok a kérdések és modellek, az a fajta gondolkodás, ami a demokratikus közösségi létezés párbeszédéről szól.
A lebonyolított projekt leginkább az érzékenyítésre fókuszált. Nagyon figyeltek arra, hogy a bevont fogyatékos személyek csak fokozatosan lépjenek ki a komfortzónájukból, így az érzékenyítésekbe is fokozatosan beleszoktak és egyre bátrabbakká, nyitottabbakká váltak. A projekt során a „semmit nélkülünk” elvet, üzenetet hangsúlyozták, ezt a projekt során közel 500 személynek juttatták el. Az érzékenyítő tréningeken sikerült önkormányzati dolgozókat is bevonni, aminek segítségével a településeken élő döntéshozók személyesen tapasztalták meg, hogy városuk mennyire akadálymentes. A projektbe az üzenet hatékonyabb továbbítása érdekében tapasztalati szakértőket vontak be, akik számára képzéseket, tréningeket is szerveztek. A projekt során felkeresték az intézményeket, személyeket, akik döntéshozók, véleményformálók, fontos érintettek egy – egy településen. Ezen szervezetek tagjai részt vettek legalább egy érzékenyítő foglalkozáson. A projektbe bevont személyek tapasztalati, esetmegbeszélő workshopokon vettek részt. A projekt eredményeit végül egy konferencián foglalták össze.
A projekt eredményeként elmondható, hogy a fogyatékkal élő személyek integrálódni tudtak egy-egy szervezet munkamegosztásába, mellyel értékteremtő munkát végezhetnek. A bevont lakosok tabuk nélkül tudtak beszélni a fogyatékosság témájában az érintett személyekkel, így hiteles információkkal fejlődött a fogyatékkal élő személyek élethelyzetére való rálátásuk. Az alapítvány kialakított egy összetartó, felkészült, fogyatékossággal élőkből álló szakértői csapatot, amely megmarad, és megfelelő minőségben tudja végezni a társadalmi szemléletformálás tevékenységét, mintát ad a többi érintett számára. A szervezet munkatársként tudta integrálni a fogyatékossággal élőket, olyan tevékenységben, amelyet ők végeznek a leghatékonyabban.

 

Vissza a projektekhez