Támogatott projektek

Projekt címe Együttműködés, hatékonyság, erős jogvédelem
Projektazonosító NCTA-2014-8300-A
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Másság Alapítvány
Levelezési cím 1447 Budapest, Pf. 510.
Telefon 06-1 303-89-73; 06-1 314-49-98
Email muhi@neki.hu
Honlap http://www.neki.hu
Projektfelelős dr. Muhi Erika
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 67,346 €

A projekt fő célja volt, hogy a roma civil szervezeteket felkészítse a legalapvetőbb jogvédő ismeretek professzionális használatára, hogy ezáltal hatékonyan tudjanak érdeket érvényesíteni, és fellépni a közösségüket ért jogsértések ellen.
Első lépésként kidolgozták a tréningmodulokat, melyek a Borsod megyei helyi aktivisták képzésének alapjait jelentették. Ezek a következők voltak: egyenlő bánásmód, szociális ellátások és közmunka, szabálysértési eljárások, büntetőjogi ismeretek és gyűlölet-bűncselekmények, gyermekvédelmi ellátások, oktatási ismeretek, kommunikációs és média ismeretek, civil önszerveződés, konfliktuskezelés és mediáció.
Ezt követően kiválasztották azokat az aktivistákat − összesen 13 főt − akiket bevontak az egy évig tartó tréningsorozatba, és akiket felkészítettek arra, hogy helyben segítséget tudjanak nyújtani a hozzájuk forduló roma panaszosoknak azokban az ügyekben, melyek nem igényelnek speciális jogi szakértelmet.
A tréningek mellett folyamatosan tartották a kapcsolatot az aktivistákkal személyesen és a közösségi oldalakon keresztül. A kidolgozott tréningmodulok és a tréningek tapasztalata alapján elkészült 9 gyakorlati útmutató és 3 oktató dvd, amelyeket a napi munka során tudnak használni az aktivisták, illetőleg más, a jogvédelem területén dolgozó szervezetek is. A NEKI és a helyi képzettek együttműködésének ideje alatt folyamatos volt a jogi segítségnyújtás, és a mentorálás.
A projekt hatására csökkent a Budapest függőség, nőtt a helyi szakmai kapacitás, a civil szervezetek jogvédő tudással felvértezve az eddiginél szélesebb területen tudnak működni, nőtt a beágyazottságuk. A legnagyobb eredmény, hogy a program végén az aktivisták létrehozták a JOGOS Egyesületet.

 

Vissza a projektekhez