Támogatott projektek

Projekt címe Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő modell értékű szervezet- és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál
Projektazonosító NCTA-2014-8316-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Autisták Országos Szövetsége
Levelezési cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10
Telefon +36 30 279 6904
Email elnok@esoember.hu
Honlap http://www.aosz.hu
Projektfelelős Kővári Edit
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 1.
Támogatás összege 62,823 €

A 21 hónap hosszúságú projekt középpontjában a vidéki tagszervezetek országos hálózatosodása, illetve ezen keresztül a célcsoport együttes érdekvédelmi funkcióinak megerősítése, az autizmus specifikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, javítása (különösen a szolgáltatások elérhetőségében mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése révén) állt. A projekt sokrétű rövid távú célkitűzései között elsőként jelenik meg az, hogy az igen gyakran változó kimenetelű – adott esetben lehet egy spontán létrejövő pozitív érdekvédelmi folyamat előszobája, de gyakran inkább konfliktusokhoz, kirekesztődéshez vezető – egyéni, önálló érdekérvényesítést váltsa fel a szervezett, tudatos, hatékony, professzionális, egy nagyobb csoport által végzett és kontrollált tevékenység. A projekt rövid távú célja volt továbbá az, hogy az autizmus specifikus szolgáltatások (felismerés, oktatás, egészségügy, szociális ellátások, közszolgáltatások stb.) biztosításának szükségessége iránti igény hangsúlyosabban, átgondoltabban jelenjen meg az együttélésben és a döntéshozásban annak érdekében, hogy az érintettek egyre több helyen férhessenek hozzá a számukra megfelelő szolgáltatáshoz. A projekt rövid távú célja volt hozzájárulni az esélyegyenlőtlenség, a hátrányos megkülönböztetés, a jogsérelmek számának csökkenéséhez, az érintett családok életminőségének javulásához. A projekt hosszú távú céljaiként a megvalósító szervezet működésének reformjával, humán hátterének, tevékenységeinek, módszereinek, fejlesztésével kapcsolatos tervei megvalósítását határozta meg.
A projekt megvalósítása során „Helyzetelemzés, felmérés, értékelés” tevékenységek részeként a szervezetek adatainak gyűjtésére, illetve azokból egy adatbázis kialakítására került sor. A projekt team dolgozta ki az adatgyűjtő kérdőívet, amelyet 26 tagszervezet töltött ki. Ezt követően elkészült a projekt aloldala (elérhető itt: http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval), továbbá Zalaegerszegen és Szolnokon projektbemutató rendezvények lebonyolítására is sor került. A projekt team a hálózathoz csatlakozni szándékozó szervezetekkel (10) személyes találkozókon részletesen ismertette a projektet, illetve a felmerülő kérdéseket is megválaszolta. Ezeken a személyes találkozókon megismerkedhettek egymással a szervezetek, illetve valamennyi képviselőjével interjú is készült. A szervezetek maguk által azonosított egyéni problémái, valamint a működésük során tapasztalt hiányosságaik alapján a projekt jogi szakértője nyújtott jogi tanácsadást (összesen 19 szervezet kért segítséget a jogi szakértőtől). A szervezeteknek nyújtott jogi támogatás részeként elkészült egy a civil szervezetek működéséhez szükséges jogi alapismereteket tartalmazó útmutató, szakmai dokumentum, valamint egy „Jogi iránytű” elnevezésű informatikai felület (autista emberek számára) is, ez utóbbinak új tartalmakkal való folyamatos bővülése is megvalósult a projekt időszakában. Az információs centrum szolgáltatás keretében az AOSZ és tagszervezetei a szakértő által tartott felkészítő tréninget követően, az általa kidolgozott útmutatót használva, jogi szempontú segítségnyújtással is segítették a családokat (pl. szociális ellátások, támogatások, igénylések, közigazgatási útvonalakban való tájékozódás stb.). A szervezetek kiválasztásának fázisában összesen 3 személyes találkozóra került sor a jelentkező szervezetekkel. Az alacsony számú érdeklődőre való tekintettel valamennyi jelentkező szervezetet bevontak. Az együttműködések megalapozása részeként a projekt megvalósító a karácsonyi ajándékozással egybekötött helyi programok megvalósítását kérte a kiválasztott tagszervezeteitől azzal a céllal, hogy a projekt team a szervezetek valós működésével (együttműködési szándék, célterületen való figyelemfelkeltő hatás, célcsoporttal való kapcsolatok, kommunikáció) kapcsolatos információkhoz jusson. 10 együttműködési megállapodás megkötése megtörtént. A kiválasztott szervezetek 3 ciklusból álló fejlesztése valósult meg. Az 1. ciklusban a kiválasztott szervezetek belső fejlesztése részeként SWOT- analízist készítettek, továbbá jogi és pénzügyi (17 fő) valamint online kommunikációs (20) képzést szerveztek a bevont szervezetek képviselői számára. A 2. ciklusban egyeztetések keretében a bázisszervezetek és az AOSZ céljainak összehangolására, a stratégiai területek meghatározására, az együttműködési keretek felállítására került sor. Az érdekvédelmi tevékenység országos lefedettsége érdekében összesen 20 szervezettel kötöttek együttműködési megállapodást. A felek azt vállalták, hogy részt vesznek a közös tudásbázis kialakításában, közösségépítő együttműködésekben. A 3. ciklusban a hangsúly a szervezeti együttműködés fejlesztésén (hálózaépítés) volt. A résztvevő szervezetek képviselői a szervezetfejlesztőkkel, szervezetfejlesztő-kutatókkal valamint a projektvezetővel közösen kiscsoportos munkák keretében készítették el az AOSZ bázisszervezetek hálózati diagnózisát és fejlesztési tervét. Ezen kívül 7 hálózati munkanap lebonyolítására is sor került. A munkanapok témái között a hálózatosodás mellett megjelent a forrásteremtő lehetőségek, valamint az Intézménylátogatás és csapatépítés is. A projekt végére 19 szervezet kommunikációs és informatikai támogatását valósították meg. A fiatal és kisebb infrastruktúrával rendelkező szervezetek számára pályázat útján biztosítottak lehetőséget arra, hogy informatikai eszközöket szerezzenek be (4 szervezet).
A projekt megvalósulásának eredményeként 53 fő csatlakozott újonnan a megvalósító szervezet munkájába. A megvalósító szervezet a projekt időszakában 10 új együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki kapcsolatot, valamint a sikeresen projektbe vont 19 AOSZ – bázisszervezet közül 13-mal és 6 helyi társadalmi szereplővel kötött együttműködési megállapodást. A projekt időszakában összesen 8 alkalommal valósult meg képzés, tréning továbbá egy Asperger önérdek érvényesítő csoport alakult ki és működött. Elkészült egy szolgáltatási térkép, kettő adatbázis, és egy érdekvédelmi modell. 11 fő animátor vett részt a projekt megvalósításában, valamint 11 volt a projektről szóló média megjelenések száma is. A projektnek valós hatása volt a célcsoportra azáltal, hogy a közös munka, közös gondolkodás lehetőséget teremtett az egymástól való tanulásra, a bevált gyakorlatok, sikeres folyamatok tapasztalataihoz való azonnali hozzáférésre, a szervezetek érvényesülését, céljainak elérését támogató ismeretek szerzésére. A projekt az érintett szektorra is valós hatásokat gyakorolt azáltal, hogy a képzések során átadott tudásanyaggal a szervezetek gazdasági, jogi működése biztonságosabbá, átláthatóbbá vált. A projektnek volt valós hatása a támogatott szervezetre is. A szervezet belső működésének (gyengeségeik, erősségeik, lehetőségeik, kockázatok) megismerése révén optimalizálhatta a működésének hatékonyságát főként a partnerségi kapcsolatainak újragondolásával.

 

Vissza a projektekhez