Támogatott projektek

Projekt címe Játszótéri Kavalkád
Projektazonosító NCTA-2014-8336-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány
Levelezési cím 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Telefon +36-30-9461406
Email otthonsegitunk.szfv@gmail.com
Honlap http://www.szekesfehervar.otthonsegitunk.hu
Projektfelelős Dr. Baráth Gabriella
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. július 31.
Támogatás összege 14,699 €

A projekt lebonyolítója játszóterekre szervezett programokkal szerette volna elérni és a közösségi életbe bevonni családokat. A program során a játszótereken egyszerű, kültéren játszható játékokat szerveztek és tanítottak meg a jelenlevőknek. A cél az integráció és a közösségépítés, a roma családok megszólítása, a roma és nem-roma családok összehozása, ezáltal a helyi roma közösséggel való együttműködés kialakítása. A játékmester által irányított közös játék során ismeretségek épültek, ami új családokat vonzott a játszóházi képzéseikbe (szeretetnyelv tréning, szülők iskolája, tájoló klub fiataloknak). Ezek segíthettek a kisgyermekes szülők aktuális gondjain, a hatékonyabb problémamegoldásban, illetve egymás jobb megértésében akár adott generációban, akár a generációk illetve kultúrák között. A játékmester által irányított közös játékok alakalmával új ismeretségek, barátságok szövődtek. A családok nyitottabbak lettek egymás megismerésére, megértésére. Sok esetben több generáció is részt vett a játékban, ami által oldódtak a korosztályok közötti feszültségek. A foglalkozásokon újrahasznosítható, könnyen felelhető alapanyagokból készítettek játékot a gyerekeknek, amit a játszótereken és a játszóházban is tudtak alkalmazni. A foglalkozásokon (játszótéri és játszóházi) általában több generáció is részt vett, ezzel mindenki életkori sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően tudta tölteni a szabadidejét, a célcsoport igényeinek megfelelően valósult meg, hiszen a programokon megjelent összes korosztály számára tudtak kikapcsolódási lehetőséget ajánlani: a kisgyermekek életkoruknak megfelelő játékokkal játszhattak, miközben szüleik és nagyszüleik kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A programokat a tervek szerint népszerűsítették, az anyukák rendszeresen heti két alkalommal, kedden és csütörtökön részt vettek a programokon, keddenként kötni tanultak, csütörtökönként pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az önkéntes segítők felkészítése az együttműködő roma szervezettel megvalósult, előadást hallhattak a roma kultúráról, a romák helyzetéről, ezáltal a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy nyitottabban forduljanak a cigány családok felé, és a cigány családok is könnyebben fogadják el a segítők, önkéntesek jelenlétét. Összesen 26 játékprogramot dolgoztak ki, amelynek célja elsősorban az volt, hogy különböző időjárási viszonyokban is tanítsanak játékot a szülőknek, gyerekeknek, amivel lehet játszani a játszótéren akkor is, ha nem áll rendelkezésükre sok eszköz. A projekt záró rendezvényén bemutatták annak eredményeit a résztvevők, az együttműködő partnerek és a nyilvánosság számára, és a konferencián előadás volt a játék fontosságáról és szerepéről. A projekt eredményei az előzetes tervekkel egyezően alakultak, jelentős mértékben hozzájárult az általa célzott problémák megoldásához, hiszen szerették volna csökkenteni a generációk közötti feszültséget, szerették volna elérni, hogy a szülők hatékonyabban meg tudják oldani problémáikat illetve azt, hogy a különböző kultúrával rendelkező személyek jobban megértsék egymást.

 

Vissza a projektekhez