Támogatott projektek

Projekt címe Visszhang Tanoda - öntámogató mentorhálózat kialakítása a gyermekvédelemben
Projektazonosító NCTA-2014-8360-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
Levelezési cím 8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6.
Telefon +36209775174
Email simorpeter@t-online.hu
Honlap http://www.losze.hu
Projektfelelős Simor Péter
Projekt időszaka 2014. szeptember 25. - 2015. szeptember 25.
Támogatás összege 9,617 €

A 12 év feletti fiatalkorúakat kisebb arányban fogadják örökbe, ők képezik a fiatalkorúak legsérülékenyebb rétegét. Jelenleg a gyermekvédelem nem rendelkezik olyan kapacitással, hogy azok a gyermekek, akik nem kerültek el családokhoz, saját életpályamodellt kapjanak, vagy legalább élettervezési tanácsokat.

A projekt célja az volt, hogy fejlessze a gyermekvédelemben nevelkedett gyermekek közösségeit, ennek érdekében létrehoztak egy saját mentorhálózatot, mentorok képzésével és közösségi tér kialakításával. A projekt azt kívánta elérni, hogy a gyermekvédelem esélyegyenlőségi funkciója erősödjön, az állami gondozásban felnőtt gyerekek lehetőségei bővüljenek, nőjenek a társadalomba való beilleszkedési esélyei.

A közösségi térben a kisebb gyermekeket korrepetálták és szórakoztató programokat szerveztek a kortárs mentoroknak. A „Fogadd örökbe a teret” elnevezésű eseményükön részt vettek potenciálisan örökbefogadó családok, valamint a projekt célcsoportjai. Az eseményen művészi alkotások születtek, egyéni pólótervezésre, szitázásra, téralakításra és fényfestésre volt lehetőség. Később az esemény még egyszer megrendezésre került a projekt ismertetése céljából. Ezen túl a lehetséges gondozó családokat is igyekeztek közelebb hozni a gyermekekhez szabadtéri programok keretében. A mentorok részére képzések valósultak meg motivációs, kommunikációs és pénzgazdálkodási tréning formájában. A részt vevő gyermekeknek személyre szabott egyéni fejlesztési terv készült, mely az életúttervezéshez ad segítséget. Médiafoglalkozás sorozat valósult meg a részt vevő gyerekek számára, ami nagy sikernek örvendett. A projekt során Forrás-Pont elnevezésű klubfoglalkozások, képzőművészeti és kreatív foglalkozások valósultak meg a partnerszervezet segítségével.

A támogatott szervezet a fiatalok esetében elérte azt a célt, hogy önállóan, kis háttér támogatással már a velük együtt élő társaiknak is segítséget tudnak nyújtani; a fiatalok, sokkal magabiztosabbak és határozottabbak lettek, amiben a mentorok nyújtottak nagy segítséget.

 

Vissza a projektekhez