Támogatott projektek

Projekt címe "Mondd el!" - Párbeszéd a toleranciáért
Projektazonosító NCTA-2014-8380-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Beállítások Egyesület
Levelezési cím 1193 Budapest, Víztorony utca 17.
Telefon +36 30 233 4652
Email anikoken@gmail.com
Honlap http://beallitasokegyesulet.blog.hu/
Projektfelelős Kenéz Anikó
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. október 1.
Támogatás összege 9,777 €

A roma gyerekek súlyos hátrányokkal indulnak az életben, amelyeket az iskolarendszer nem képes kompenzálni. A szegregált általános iskolákból elindulnak a szakképzés felé, de a középiskolából hamar lemorzsolódnak, mivel szüleik minimálisan sem tudják fedezni a tanulás költségeit, nem tudnak megfelelő mentális támogatást sem nyújtani. Sajnos általános probléma, hogy a hátrányos helyzetű településeken a helyi vagy környékbeli munkaerőpiac nem képes felszívni az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező roma fiatalokat.
A megvalósított projekt erre a problémára kínált megoldást azzal, hogy segítette az iskolából lemorzsolódott, főként cigány kamaszok szociális kompetenciáinak fejlődését. Olyan támogató közösséget hoztak létre, amely segített felismerni és fejleszteni képességeiket, megfogalmazni életcéljukat, és amely alkalmassá teszi őket a nyílt munkaerőpiacon való részvételre. A projekt végére 15 fő került be foglalkoztatásba vagy képzésbe, a bevont fiatalok magabiztosabbak lettek.
A fiatalok részéről a projekt kezdetén eleinte némi passzivitás volt megfigyelhető, azonban későbbiekben a közösségi programok alkalmával egyre több helyi érdeklődőt és családtagot sikerült bevonniuk, és a szervezetet segítő önkéntesek száma is nőtt. Szerveztek közösségépítő tábort Tarnamérán, célja olyan ismeretek és tudás átadása volt, amelyek a későbbiek során segítséget nyújtanak számukra társas kapcsolataik terén.
Havi rendszerességgel tartottak a fiatalok részére munkaerő-piaci tréningeket, melyek tapasztalati tanulást biztosítottak, így betekintést nyerhettek a fiatalok a munkaerőpiac működésébe, megtapasztalhatták a versenyhelyzetet. A fiatalok fejlődésének nyomon követése, indirekt irányítása és a felmerülő problémák megoldása érdekében a bevont fiatalok folyamatos mentorálásban részesültek. Mindemellett részt vettek olyan további fejlesztő tevékenységekben, amelyek fejlesztették kulcskompetenciáikat.
A tanulási folyamat mellett varrásfoglalkozás és papírbrikettgyártás is indult. A projekt előrehaladtával e fejlesztő foglalkozások egyre népszerűbbek lettek, kialakultak olyan csoportok, akik rendszeresen jártak a foglalkozásokra. A fejlesztő foglalkozások mellett közösségi programokat is megvalósítottak, amelyeken keresztül a fiatalok megtapasztalhatták a munkamegosztás, a szervezés és a döntéshozatali folyamatokat, aktív állampolgári élményeket szerezhettek: vetélkedőket, családi napokat, kirándulásokat, játszóházakat szerveztek.
Civil szervezetek is bevonódtak a projektbe, helyi problémára kerestek megoldásokat. Számukra tréningek során olyan tapasztalatokat és szakmai tudást tudtak átadni, melyek révén hatékonyabban tudják végezni munkájukat a célcsoportjaikkal, illetve az adott szervezet fenntarthatóbbá válhatott a tréningen szerzett tapasztalatok hatására.

 

Vissza a projektekhez