Támogatott projektek

Projekt címe Társadalmi aktivitás a zsenibogarak körében
Projektazonosító NCTA-2014-8391-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Zsenibogár Egyesület
Levelezési cím 1222 Budapest, Háros u 145 b
Telefon 06 30 946 8099
Email zsenibogar@gmail.com
Honlap http://nincs
Projektfelelős Szilágyi Brigitta
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. december 31.
Támogatás összege 6,010 €

A mai társadalomban a gyerekek nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen a formális oktatásban való részvétel nem készíti fel a gyerekeket a felnőtt világban való aktív részvételre, felelős döntések meghozatalára, érdekeik képviseletére és érvényesítésére. A fiatalok csak véletlenszerűen találkoznak a társadalmi kérdésekkel, az aktív szerepvállalás lehetőségével, és 18 éves korukban, illetve utána szembesülnek már élesben adott helyzetekkel.
A program során a megvalósító szervezet egy komplex, az aktív és felelős állampolgári szerepvállalásra felkészítő modellprogramot hozott létre. A célt többek között a drámapedagógia széles eszköztárának alkalmazásával valósították meg annak érdekében, hogy a résztvevők a korosztályukat érintő problémákat megértsék, feldolgozzák, és azokra tudatosan reagáljanak. A gyerekekkel beszélgetéseket szerveztek, ahol közösen dolgoztak fel egy-egy témát, és amelyek során a gyerekek elsajátíthatták az érvelés és a gondolatok kifejezésének egyéni eszköztárát.
A projekt során 3 alkalommal színházi előadásokon és olvasóklubban vehettek részt, valamint ún. „mindlab” foglalkozásokon is, amelyek keretében logikai, taktikai és stratégiai képességeiket fejlesztették. Ezáltal a gyerekek betekintést nyertek a pénz értékének, a mindennapi pénzügyek értelmezésébe a saját korosztályuknak megfelelően. A szervezet honlapját folyamatosan fejlesztette (www.zsenibogar.hu), és a projekt során a gyerekek blog bejegyzéseket jelentethettek meg a felületen.
Kiegészítésként rövidebb tanulmányutakon vehettek részt, ahol a feldolgozott témákhoz (hősiesség, szorgalom, elkötelezettség, hazaszeretet, kirekesztés, családi értékek) kapcsolódó helyszínekre látogattak el, és ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt.
A szülők és a pedagógusok értékelése szerint a projekt hatására a részt vevő fiatalok látóköre szélesedett, képessé váltak a körülöttük lévő világ összefüggéseinek értelmezésére, logikai készségeik fejlődtek, gondolataikat és véleményeiket jobban meg tudják fogalmazni és képviselni, valamint kialakult bennük a felelősségtudat a társaikkal szemben.

 

Vissza a projektekhez