Támogatott projektek

Projekt címe Szövetség az élhetőbb faluért
Projektazonosító NCTA-2014-8399-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület
Levelezési cím 8888 Lispeszentadorján, Kossuth út 57.
Telefon 06303377319
Email kulturalisegyesulet@gmail.com
Projektfelelős Czupi József
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.
Támogatás összege 9,920 €

A projekt Zala megye egyik hátrányos helyzetű kistérségében található 3 kistelepülés (Lispeszentadorján, Kiscsehi és Maróc) helyzetén kívánt javítani. A környékre az elöregedés, az elvándorlás, az aktív népesség fogyása jellemző. A magas munkanélküliség, a munkahelyek hiánya, a családi jövedelmek folyamatos csökkenése a szegénység növekedésével jár. A nehéz körülmények és a jövedelmi különbségek mellett megjelent a szegregáció, ami a településen korábban jóformán ismeretlen volt. A projekt célul tűzte, hogy javítsa a lakosság életkörülményeit, a projekt során megvalósított foglalkozások során több tudást és tapasztalatot adjon a résztvevőknek, a településen működő, vagy induló civil szervezetek kapacitását megerősítse, valamint párbeszéd alakuljon ki az együttműködés érdekében. A projekt tevékenységei fejlődési, tanulási lehetőséget biztosítottak a falu lakosságának. Foglalkozások keretében önkéntes munka-műhelyfoglalkozások voltak, megbeszélést tartottak a közbiztonság helyzetéről, annak javítási lehetőségeiről, megvalósítottak egy közös adventi készülődést, ezzel is erősítve az egymáshoz tartozás érzését, valamint jóléti szolgáltatások keretében az érdeklődő asszonyok számára szabó-varró foglalkozásokat tartottak. Megrendeztek egy hagyományőrző kulturális rendezvényt is, ahová a 3 falu lakóit hívták Lispeszentadorjánba, és a gyerekek számára külön játszóházat is szerveztek. Szociális szövetkezetet hoztak létre, melytől azt várják, hogy munkahelyet tudnak teremteni a falu lakosságának. Ez hosszú távon segítséget jelenthet a 3 faluban uralkodó munkanélküliség felszámolásában. A projekt során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a falu lakossága meg tudja teremteni magának a mindennapokhoz szükséges eszközöket, szolgáltatásokat, így a szabó-varró tanfolyamok mellett kertművelést, faluszépítést végeztek, megvásároltak olyan eszközöket, melyeket a későbbiekben a falu lakosai használni tudnak - mint pl. varrógép, ágaprító és különböző kerti szerszámok.

 

Vissza a projektekhez