Támogatott projektek

Projekt címe Roma hálózatszervezés a Nyugat-dunántúli régióban
Projektazonosító NCTA-2014-8425-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
Levelezési cím 9023 Győr, Herman Ottó út 16.
Telefon 70/318-12-88
Email jakuslaszlo78@gmail.com
Honlap http://www.czinkapanna.hu
Projektfelelős Jakus László
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. március 31.
Támogatás összege 56,568 €

Magyarországon a civil önszerveződés szintje alacsony, ami a romák körében még rosszabb képet mutat. Kevés működőképes szervezetük van, emiatt a romák civil érdekérvényesítő képessége nagyon rossz képet mutat. A kiszolgáltatott helyzetükből adódóan a romák ki vannak téve az erősödő szélsőségeknek, a gyűlöletbeszédnek, atrocitásoknak. A roma közösségekben megvan a kellő motiváció az önszerveződésre, viszont a működéshez, annak fenntartásához elengedhetetlen tudás hiányzik. A roma szervezetek és közösségek nem tudják kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a Nyugat-dunántúli régióban – a gazdasági fejlettség miatt – adottak, így az egyes közösségek helyzete semmiben nem különbözik az ország elmaradottabb régióitól. A projekt e problémák kiküszöbölésére igyekezett kellő segítséget nyújtani.
Céljai elsősorban a következők voltak: minél több roma civil szervezet létrehozása a problémák és igények minél könnyebb artikulálhatósága érdekében, ismeret- és tudásátadás ahhoz, hogy a létrehozott szervezetek fenntarthatóan tudjanak működni, valamint egy közösség létrejötte, amelyben a tagok meg tudják osztani egymással jó gyakorlataikat, tapasztalataikat. Mindezekkel a létrejött civil szervezeteken keresztül nőjön a roma közösségek, ezáltal a hazai roma társadalom védekezőképessége a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben.
A projekt során létrehozták a Regionális Koordinációs Irodát, amely központi szerepet játszott a projekt tevékenységeinek összehangolásában, rendszeres kapcsolatot tartott a résztvevőkkel, segítette az információk folyamatos áramoltatását. A lezajlott mentorálás során a projektbe bevont civil szervezetek képviselőinek segítségével elkészítették a Civil Start Terveket, melyek mentén valósították meg a fejlesztést, és melyek forrásteremtés, emberi erőforrás menedzsment, szervezeti kommunikáció, program- és szolgáltatásmarketing valamint adminisztráció és számvitel témák fejlesztésére fókuszáltak. A projekt eredményeképp elkészült a Civil Tájékoztató Portál (elérhető: http://www.civil-portal.hu), amely hasznos információkat tartalmaz pályázati lehetőségekről, valamint a civil szervezetek működtetésének szükséges feltételeiről. A fejlesztendő civil szervezetek részére kommunikáció, civil jog és pénzügy, valamint forrásteremtés témában képzések is megvalósultak. A bevont szervezetek egy nemzetközi konferencián is részt vettek, ahol lehetőségük nyílt a bemutatkozásra, a külföldi jó gyakorlatok megismerésével tovább bővíthették kapcsolatrendszerüket. A projekt során létrejött továbbá a Roma civil hálózat, amelynek tagjai kölcsönösen segítik egymást a későbbiekben, támogatást nyújtanak egymásnak tevékenységeik megvalósításához. A projekt eredményeképp 5 újonnan alakított civil szervezet került bejegyzésre. A civil szervezetek fejlesztése, új civil szervezetek bejegyeztetése biztosítja a hosszú távú fennmaradást a projekt után is, hiszen megtanultak a szervezetek önálló problémamegoldó és átlátható működési mechanizmusokat alkalmazni.

 

Vissza a projektekhez