Támogatott projektek

Projekt címe Avasi Disputa - Közösségek a Történelmi Avasért
Projektazonosító NCTA-2014-8439-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Avasi Borút Egyesület
Levelezési cím 3534 Miskolc, Lányi E. U. 3. sz.
Telefon 06-70/453-4988
Email bathorycs@freemail.hu
Honlap http://avasiborut.brskft.hu/
Projektfelelős Báthory Csongor
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.
Támogatás összege 19,934 €

A „Történelmi Avas” Miskolc város egyik legizgalmasabb értéke, régen a közösségi élet egyik gócpontja volt. A szervezők célul tűzték ki újjáéleszteni az Avasi területet és a közösségi élet egyik központi helyszínévé tenni a Kis-, és Nagyavast. A projektet lebonyolító szervezet összefogta a civileket és a helyi lakókat annak érdekében is, hogy pozitív irányba átértékelődjön a környékről (Kisavas, Nagyavas, Avas-tető) való közvélekedés. Műhelymunkák során fejlesztési tervet dolgoztak ki és közösségi-kulturális programsorozatot („nyitott pincék”) és a múlt feltárását és bemutatását (kutatás, kiállítás, kiadvány, filmek) célzó programokat dolgoztak ki valamint elkészítették a pincesorok kataszterét. A diákok bevonásával a jövő nemzedék figyelmét megpróbálták ráirányítani ennek a városrésznyi területnek a fontosságára, a múlt értékeinek megóvására. A projekt célcsoportjai önkéntesként be lettek vonva a nekik szóló programelemekbe.
Az „Avasi Disputa” rendezvények segítettek az Avassal kapcsolatban involvált szervezetek hálózatosodásában. Megismerkedtek egymás helyzetével, terveivel, valamint közös célokat fogalmaztak meg. A szervezetfejlesztésre egy egynapos tanulmányút során került sor, amikor is e tevékenység mellett megfogalmaztak tanulságokat a projektjük során, amely elsősorban arra irányult, hogy hogyan kellene jobban menedzselniük az avasi pincéket és borfajtáit. Az avasi pincékben működő irodalmi asztaltársaságok hagyományát élesztette újjá „A kultúra nyitott pincéi” elnevezésű programsorozat. Minden esetben meghívtak egy irodalmárt és egy zenészt, akik felolvastak, muzsikáltak, ezután pedig a kötetlen baráti beszélgetések következtek. A rendezvény eseményei a város felé is nyitottak voltak, míg a Disputa rendezvényekre célzottan hívták a vendégeket (mint szervezetek, önkormányzat), így az informális találkozások során nagyon sok új ötletet tudtak gyűjteni. A szemétszedő akciójuk során az Avasi temető környékén, az Avas tető, a nagyavasi és kisavasi pincesorok jelentős részén gyűjtötték össze a szemetet, az akcióknak köszönhetően sok olyan személyt is felcsábítottak a pincékhez, akik még nem jártak ott, ezzel is népszerűsítve a helyszíneket. Elkészült a pincekataszter, az Avasi templomhoz készült egy 3D-s animáció a boltozat rekonstrukciójáról. A projekt során elkészült egy dokumentumfilm és egy játékfilm is, amely bemutatásra került a CineFest filmfesztivál keretei között.
Összességében a programok segítségével elkezdték átalakítani az Avas arculatát, hogy átalakítsák az Avasról kialakult negatív véleményeket. Ennek érdekében a megvalósult séták során az Avas fontos értékei lettek kiemelve a meglátogatott helyszínekkel. A takarítás során nem csupán széppé tették, hanem az önkéntesekkel jobban megismertették a helyszíneket. Az Avason élők be lettek vonva saját lakókörnyezetük helyzetének jobbá tételébe, ezzel biztosítva azt, hogy az ottani emberek képessé legyenek téve a projekt hatásainak fenntartására.

 

Vissza a projektekhez