Támogatott projektek

Projekt címe Szabadság, egyenlőség, párkapcsolat - Egészségfejlesztő ifjúsági program a Pécsi kistérségben
Projektazonosító NCTA-2013-0931-B
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve Drogprevenciós Munkacsoport
Levelezési cím 7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
Telefon 0036-20-550-1338
Email drogprev@gmail.com
Honlap http://www.drogprev.hu
Projektfelelős Kiss Irina
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. április 30.
Támogatás összege 9,575 €

Komplex programunk célja a hazánkban, ezen belül Pécsett és környékén mind erőteljesebben jelenlévő fiatalkori prostitúció, ill. a kapcsolódó negatív jelenségek (pl. emberkereskedelem, kizsákmányolás, problémás pszicho-aktív anyaghasználat, más mentálhigiénés problémák) előfordulásának mérséklése, a veszélyeztetett fiatalokból álló célcsoport esetén a védőtényezők erősítése.
A baranyai szegregátumokból érkező, mélyszegénység és kilátástalanság elől menekülő lányok teszik ki az utcán dolgozó prostituáltak többségét, ezért kiemelt szerepű a pécsi és Pécs környéki 13-18 évesek körében a prostitúcióba sodródás vonatkozásában meglévő veszélyeztető tényezők enyhítése, ill. egy kortárssegítő csoport létrehozása, amely társaik számára egyrészt pozitív példaként funkcionál, másrészt szükség esetén konkrét segítség, támasz lehet. A fiatalok nevelésével foglalkozó szakemberek esetén is hangsúlyos a témához kapcsolódó ismeretek átadása.

Projekttevékenységek:
1. „Beware of loverboys” - Online Geronseld” című, prevenciós eszközként használható holland kisfilm szinkronizálása
2. „CSAT” projekt – családi alapozó tréning 13-16 éveseknek (egészséges párkapcsolatokról, párkapcsolati erőszakról, prostitúciós célú emberkereskedelemről, társfüggőségről és egyéb szenvedélybetegségekről)
3. „MOZAIK” kortárssegítő képzés 14-18 éveseknek (kommunikációs készségekről, önkéntességről, kortárssegítésről, toleranciáról és másságról, iskolai zaklatásról, szenvedélybetegségekről, médiatudatosságról, stressz-kezelésről, egészséges párkapcsolatokról, szexualitásról, prostitúcióról, emberkereskedelemről)
4. Iskolai mentálhigiénés szakemberek képzése (prostitúcióról és szenvedélybetegségekről)
5. Közösségi nap (iskolások körversenye, kiállítás, kerekasztal beszélgetés a párkapcsolati erőszakról, prostitúciós célú emberkereskedelemről, prostitúcióról, illetve záró koncert)

Alapvető módszer a projekt képzései során az interaktivitás, a kockázati tényezők ismertetése és gyengítése, valamint az életvezetési készségek, illetve a védőtényezők erősítése céljából.
Emellett valamennyi programelem módszere (a képzéseken kívül a közösségi nap versenye, kiállítása és kerekasztal beszélgetése során egyaránt) a hiteles információ átadás, a tévhitek megkérdőjelezése, az attitűdformálás.

Eredmények:
1. 8 iskola 155 diákja vett részt a CSAT-projekt képzésein
2. 13 résztvevőből 10 fiatal végezte el sikeresen a MOZAIK kortárssegítő képzést
3. 3 iskolában 15 fő pedagógus, iskolai szociális munkás képzése zajlott le sikeresen
4. közösségi nap valósult meg 100 fő részvételével
5. kiállítási anyag született a prostitúcióról, egészséges párkapcsolatokról, kirekesztésről
6. magyar nyelvű prevenciós kisfilm a médiatudatosság és prostitúció kapcsolatáról
7. szóróanyag készült az erőszakmentes kommunikációról
8. tájékoztató füzetek a programról a döntéshozó szerveknek
9. számos szakmai együttműködés született

Hatások:
1. mérséklődtek a prostitúcióba sodródás vonatkozásában meglévő veszélyeztető tényezők (elsősorban a negatív kortárshatások, archaikus párkapcsolati attitűd)
2. az életvezetési készségek javultak (kommunikációs készségek – asszertív kommunikáció, stressz-kezelés)
3. a tévhitek megkérdőjeleződtek
4. a szakemberek ismeretei bővültek
5. a kortárssegítők példaként és segítségként funkcionálnak tovább

 

Vissza a projektekhez